Excursie 1 juli 2017


Langs de Lohman-orgels van Ulrum, Eenrum en Farmsum
                 Zaterdag 1 juli


   
   
    

Dat de orgelmakers Lohman zich vanuit Ostfriesland in ons Groninger orgelland vestigden, had te maken met hun grote concurrent Wenthin. Na ook nog een ongelukkig project (Hage) zocht Dirk Lohman (1730-1814) met zijn meewerkende zonen Gerhard Diederich (1764-1823) en Nicolaus Anthonie (1766-1835) nieuw emplooi in onze streken. De eerste grotere opdracht was een ombouw van het orgel van Stedum in 1787. De zoons kregen daar op hun logeeradres dikke verkering met de dochters van de waard, wat in beide gevallen tot een gelukkig huwelijk heeft geleid. Omstreeks 1791 vestigden de Lohmans zich in de stad Groningen, uiteraard tot groot ongenoegen van H.H. Freytag. 
Het orgel van Ulrum (1806 - Man. 10 reg.) was het eerste Groninger Lohman-instrument: een balustrade-orgel, met in het onderfront een deel van de Quint 3 vt. In 1872 werkte de firma P. van Oeckelen aan het orgel, waarbij een Basson 16 vt verdween en een Bourdon 16 vt verscheen. In Eenrum staat het tweede door Lohman (en met oudste zoon) gemaakte instrument (1817 - HW 13, RW 8, Ped.7 reg.). Dit jaar staat het orgel er dus precies tweehonderd jaar. In 1874 was er een uitbreiding en vernieuwing door Van Oeckelen. Het instrument heeft vergeleken met andere Lohman-orgels opvallend wijde prestantmensuren. Het orgel (1829) van Farmsum (uiteindelijk HW 12, RW 8, Ped. 8 reg.) is het meest briljante instrument van N.A. Lohman en Zonen. Twee Lohman-registers deden eerst elders dienst.

Deze excursie wordt begeleid door Dirk Molenaar (explicatie) en Sietze de Vries (demonstratie).

Zaterdag 1 juli
10.00 Ontvangst koffie
10.30 – 11.15 uur Ulrum
11.45 – 13.00 uur Eenrum
13.00 –14.30 uur lunch
15.30 – 17.00 uur Farmsum

Bij alle locaties wordt eerst kort iets over het kerkgebouw verteld. Na de orgeldemonstratie in Eenrum is de lunch in gebouw De Poort en de naastgelegen pastorietuin. Er is dan tevens gelegenheid de toren te beklimmen en het orgel te bespelen, of het dorp te verkennen (beschermd dorpsgezicht).                  
Kosten €40,- (incl. lunch+ programmaboekje)
Eigen vervoer.