Orgelconcours 2017


Dertigste SGO orgelconcours

Op 14 oktober 2017 wordt het dertigste SGO orgelconcours gehouden op het Hinszorgel in de Nicolaïkerk van Appingedam. 
De jury bestaat uit Vincent Hensen (organist van het orgel), Jan Hage (organist van de Domkerk Utrecht ) en Theo Jellema (docent hoofdvak orgel Prins Claus Conservatorium Groningen )


De spelregels:
1.         In aanmerking voor deelname komen alle organisten zonder afgeronde conservatoriumopleiding. 
2.         Kandidaten die reeds driemaal een eerste prijs hebben gehaald op een SGO-orgelconcours zijn van deelneming uitgesloten.
3.         Leerlingen van juryleden zijn van deelneming uitgesloten .
4.         De deelnemer dient zijn/haar programmakeuze (maximaal tien minuten orgelliteratuur) af te stemmen op de (on)mogelijkheden van het instrument.

U kunt zich aanmelden vóór 1 juli 2017. Aanmelden via hrodenboog@hotmail.com.
De prijs voor deelneming is voor kandidaten onder de 25 jaar  15,= en voor 25+   30,=. Dit bedrag moet worden overgemaakt op NL97 INGB 0001806645 te name van S.G.O. Winsum onder vermelding van concours Appingedam. Er worden maximaal 22 kandidaten toegelaten.
De kandidaten krijgen de weken voorafgaand aan het concours twee uur de tijd om op het orgel thuis te raken.
Het concours heeft voorronden van 9:00 uur tot 15:00 uur. De finale is om circa 15:30 uur.

Het Hinszorgel in de stadskerk van Appingedam is gebouwd in 1744 met gebruikmaking van ouder pijpwerk. Het bezit sinds 2017 een vrij pedaal en het historische orgel heeft hoofdwerk en rugwerk.
Restauratie en uitbreiding wordt uitgevoerd door de firma Reil in Heerde.