Orgelconcours 2016


Het 29-ste SGO-concours voor amateurorganisten wordt in 2016 gehouden in Farmsum!
Op één van de pronkjuwelen van de Groninger Orgeltuin, het Lohman-orgel in de monumentale kerk van Farmsum, kon jarenlang geen orgelconcours worden georganiseerd. Gelukkig is dat nu wel weer mogelijk. Op zaterdag 15 oktober 2016 zal het jaarlijkse concours daar worden gehouden.

Het dorp Farmsum, onder de rook van Delfzijl, kent een rijke historie. In de dertiende eeuw bezat het reeds een zeer fraaie Romano-Gotische kerk. In het dorp bevond zich ook de borg het “Huis te Farmsum”. In 1869 werd een nieuwe kerk gebouwd en daarin werd het door N.A. Lohman in 1828 nog voor de oude kerk gebouwde hoofdwerk/rugwerk-orgel door de orgelmaker Van Oeckelen overgeplaatst en uitgebreid met een vrij pedaal. Van de jaren 50 van de vorige eeuw af tot zeer recent heeft de firma Mense Ruiter het orgel in onderhoud. 

De dispositie:
Het orgel heeft 28 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal. De dispositie vindt u op www.lohmanorgelfarmsum.nl
De jury bestaat uit :
* Gerrie Meijers, organist van de Remonstrantse kerk te Haarlem.
* Stef Tuinstra, organist van de Nieuwe kerk te Groningen.
* Pieter Pilon, organist van het Lohman-orgel in de kerk van Farmsum.

De spelregels :
1. Deelname is alleen mogelijk voor organisten die niet vóór 1 september 2016 zijn gestart met een conservatoriumopleiding.
2. Men mag max. drie keer de eerste prijs van het SGO-concours winnen.
3. Leerlingen van juryleden zijn uitgesloten.
4. Het programma mag max. 10 minuten orgelliteratuur bevatten.
5. Max. 22 deelnemers worden aangenomen op binnenkomst van betaling.
6. Iedere deelnemer krijgt twee uur studietijd.
7. Voorronden starten om 9.00 uur.  De finale is om ca. 15.30 uur. Ieder wordt ingeroosterd en moet een half uur voordat hij/zij moet spelen aanwezig zijn. Iedere deelnemer krijgt max. twee vrijkaarten voor registranten.
Juryrapport:
Na de prijsuitreiking ontvangt iedere deelnemer van de juryleden een uitgebreide rapportage. Er is voldoende tijd ingepland om met de juryleden van gedachten te wisselen over dit rapport. Doel is constructief tips mee te geven voor verdere ontwikkeling.
Aanmelden:
Met kan zich aanmelden vóór 1 juli 2016 op het e-mailadres: hrodenboog@hotmail.com .
De kosten voor deelname bedragen voor deelnemers tot 25 jaar €15,--; voor 25 jaar en ouder €30,--. Dit bedrag moet worden overgemaakt op NL97 INGB 0001 8066 45 of NL65 INGB 0669 9145 09 t.n.v. S.G.O. Winsum, onder vermelding ‘concours Farmsum’