Wilhelm Lustig 2008 (Dutch)


Lustigdag 31 mei 2008, een verslag 

Op 31 mei 2008 vond in de Martinikerk te Groningen de Lustigdag plaats. De dag stond in het teken staan van de 18e-eeuwse stadsorganist Jacob Wilhelm Lustig.

Lustig was een belangrijk man in het muziekleven van de achttiende eeuw in Nederland. Niet alleen als musicus was hij bekend maar ook als organoloog, theoreticus, vertaler en bewerker van muziekuitgaven en componist. Op velerlei gebied heeft hij zijn invloed laten gelden, niet
alleen in de stad Groningen maar ook daarbuiten in de provincie en ook in de Nederlanden. Naast de aandacht voor Lustig, werd er aandacht besteed aan de opzienbarende vondst van het feit dat Carl Philipp Emanuel Bach, de een na oudste zoon van Johann Sebastian Bach,
in 1767 Groningen heeft bezocht. Dit is, voor zover is na te gaan, het eerste gedocumenteerde bezoek van een lid van de Bachfamilie aan Nederland. Carl Philipp heeft in Groningen geconcerteerd en we weten wat hij gespeeld heeft. Op de Lustigdag werd een reconstructie
van het concert door de klavecinisten Pieter Dirksen en Vincent van Laar ten gehore gebracht. 


Even zo opzienbarend was de vondst van enige jaren geleden van de als verloren beschouwde 24 capricetten van Lustig. Op een zolder in Aurich is deze compositiecyclus, die verwant is aan het Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach teruggevonden. Op de Lustigdag
werd het eerste exemplaar van de moderne uitgave van dit werk gepresenteerd. De uitgave is uitgegeven door en te bestellen bij de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis in de serie Muziek uit de Republiek.

Een lezing over de persoon Lustig door dr. Rudolf Rasch (klik hier voor deze lezing) 

Hans Beek en Kees Kugel schreven het volgende artikel over Wilhelm Lustig

Voor meer informatie over de Lustigdag kunt u contact opnemen via de contactpagina.