Donateurs


  • Aanmeldformulier donateurs

Orgelkenners en -liefhebbers die de orgelcultuur in de provincie Groningen een warm hart toedragen kunnen met hun donateurschap de Stichting Groningen Orgelland ondersteunen. 
Naast de toezending van de jaarlijkse Groninger Orgelagenda, ontvangen de donateurs korting op de deelname aan de activiteiten en op de cd- en boekenuitgaven van de stichting.
De donateursbijdrage is minimaal € 15,00 per jaar. 

Onze stichting is gekwalificeerd als een culturele ANBI, de fiscale aftrek wordt hierdoor verhoogd met 25%.

Bij aanmelding als nieuwe donateur ontvangt u een welkomstgeschenk !
U kunt uw keuze kenbaar maken in onderstaand formulier:

Achternaam:
Voorletters:
E-mailadres:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Bedrag:
 CD Historische opnamen Harald Vogel
 CD Jacob Wilhelm Lustig