Menu Close

SGO Orgelconcours 2021

SGO Orgelconcours in Leens

Op zaterdag 9 oktober 2021 wordt voor de 34ste keer het SGO orgelconcours gehouden op het pas gerestaureerde Hinszorgel van Leens.
Hinsz na restauratie

De Stichting Groningen Orgelland heeft als één van haar hoofddoelen het stimuleren van jonge mensen tot het spelen op één van de prachtige historische Groningse orgels.
Alleen met voldoende aanwas van organisten die historische orgels willen veroveren en bespelen is de continuïteit gewaarborgd. Een orgel moet bespeeld worden!

De SGO stimuleert ook een lage drempel m.b.t.de toegang tot de instrumenten. Gemakkelijk te regelen en voor niet te veel geld. Op veel plaatsen is dat in de provincie gelukkig al geregeld !
SGO wil bij drempels graag bemiddelen. Neem zo nodig contact op via de website.

De juryleden zijn: Leo van Doeselaar (vz), Tymen Jan Bronda en Gerrie Meijers.

Ook dit jaar twee categorieën, te weten jongeren tot 25 jaar die voor 1 september 2021 nog niet met een Conservatoriumopleiding zijn gestart en de categorie amateurs boven de 25 jaar.
Van iedere categorie worden maximaal 12 kandidaten toegelaten en waarvan 2 naar de finale gaan.
De voorronden starten om 9.00 uur en de finale om ongeveer 15.30 uur.
Iedere deelnemer brengt in de voorronden en finale maximaal 10 minuten
orgelliteratuur ten gehore.
Er is 2 uur oefentijd voor iedere kandidaat beschikbaar.

Deelnemersbijdrage
Jongeren tot 25 jaar: € 25,-
Senioren vanaf 25 jaar: € 35,-
Per deelnemer heeft 1 registrant vrije toegang.
Entree voor belangstellenden : € 10,- (tot 18 jaar vrije toegang)
Bijdrage graag overmaken op NL97 INGB 0001 8066 45 t.n.v. Stichting Groningen Orgelland o.v.v concours 2021 Leens.

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan het concours, vul dan hier het formulier in

Wilt u meer weten over het concours, mail dan naar hrodenboog@nullhotmail.com

Skip to content